گزارش نشریه هیل از توسل افراد به نام ترامپ برای خشونت‌ها و تعصبات نژادی

گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موارد توسل به نام ترامپ برای ارتکاب خشونت‌ها و توسل به تعصبات نژادی افزایش یافته است.

فرود اضطراری هواپیمای سعودی در فرودگاه قاهره به علت وجود گربه در کابین خلبان

­یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی سعودی روز شنبه به علت وجود گربه در کابین خلبان مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بین المللی قاهره شد.

ادامه بازداشت غیرقانونی شهروندان بحرینی

نیرو‌های حکومت بحرین مناطق توبلی، بوری، سماهیج و ستره را مورد حملات گسترده خود قرار دادنده و شش شهروند بحرینی را بازداشت کردند و آنان را بدون به همراه داشتن برگه مجوز بازداشت به ساختمان تحقیقات منتقل کردند.