افزایش صادرات غیرنفتی ایران به اروپا/لزوم بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان/تسهیل قوانین صادراتی امری مهم درمبارزه با قاچاق میوه

از افزایش صادرات غیر نفتی به کشور های اروپایی تا تاثیر قانون بر قاچاق و بازنگری در قوانین پیش فروش ساختمانی از مهمترین عناوین امروز بوده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.