اگر این شرایط را دارید، لطفا ازدواج نکنید!

تا زمانی که استقلال روانی، عاطفی و مسئولیت پذیری در شما شکل نگرفته است، وارد زندگی مشترک نشوید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.