بانوجوان خود اینگونه برخورد کنید

یک روانشناس گفت : مشورت کردن و تشویق از مهمترین راهکارهای ارتباط درست با نوجوانان است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.