باورهای غلط

باورهای غلط ،رفتارهای غلط به دنبال دارد . سیب تا سالم است پروانه دورش می گردد و وقتی گندید مگس ها بر او می نشینند! انسان هم همینطور است ، اگر گرفتار باورهای اشتباه شد کسانی سراغش می آیند که باورها و رفتارهایشان غلط است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.