با این دلبل احتمالی خامس رئال را ترک خواهد کرد

په په ، کوئنت رائو، دنیلو و خامس تنها بازیکنانی بودند که در روز رسانه ای با خبرنگاران صحبت نکردند، نکته ای که شاید آینده رئال را واضح تر کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.