بررسی ابعاد خروج زودهنگام زنان از بازار کار/ چرا واکنش کارفرمایان به بازنشستگی پیش از موعد زنان مثبت نیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.