تا ۱۴۰۰ با تو !

این انتخابات با تموم بالا و پایین هاش، با تموم کم و کاستی هاش، گرچه نتیجه ش مورد پسند ما نبود، اما خیلی بالا کشوندمون. و من بسیار خوشحالم از این اتفاق. و خداروشکر میکنم به خاطر بینشی که بهمون داد. کیف میکردم وقتی جناب همسر وقت میذاشت برای تبلیغ چهره به چهره. اون وقتایی که پشت تلفن با بقیه بحث میکرد دلم میخواست زل بزنم بهش. اصلا همین مسجد رفتن الانش، از همون روزها شروع شد. 

واقعیت اینه که من عاشق مردهای اهل سیاست هستم !

+دیره، ولی دوست داشتم ثبتش کنم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.