تفکر باید در تمام ساعات درسی اتفاق بیفتد/خطر افزایش فضاهای آموزش و پرورش غیر رسمی

وزیر آموزش و پرورش گفت: بایدخطر مواجه با افزایش فضاهایی در قالب آموزش و پرورش غیر رسمی را مدیریت کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.