تقویم شیعه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام :

8 ربیع الاول


1. شهادت اما عسكرى (علیه السلام )

امام حسن عسكرى (علیه السلام ) در سال 260 ه‍ در سن 28 سالگى به دست معتمد عباسى به شهادت رسید(178). معتمد به عباسیین سفارش ‍ مى كرد كه بر آن حضرت تنگ بگیرند(179). صدوق (رحمه الله ) مى فرماید: معتمد چندین مرتبه امام عسكرى (علیه السلام ) را حبس كرد.
22 ساله بودند كه امام هادى (علیه السلام ) به شهادت رسیدند، و مدت امامت آن حضرت شش سال بود. در شبى كه فرداى آن روز به شهادت رسیدند نامه هاى زیادى به مردم مدینه نوشته بودند(180).
هنگام نماز صبح ، بعد از آنكه امام عصر (علیه السلام ) آن حضرت را وضو دادند و جوشانده اى به حضرتش دادند، به شهادت رسیدند(181).
وقتى مردم سامرا با خبر شدند، همه بازارها بسته شد و مردم كنار منزل آن حضرت جمع شدند. وزراء و اتباع خلیفه و بنى هاشم و علویات داخل منزل بودند. در سامرا صداى شیون و گریه از هر سو به گوش مى رسید و قیامتى بر پا شده بود.
امام زمان (علیه السلام ) آن حضرت را غسل داده بعد از كفن آن حضرت بدن مطهر را جهت نماز آوردند. جعفر برادر حضرت جلو آمد كه بر بدن مبارك نماز بخواند. همین كه خواست تكبیر بگوید امام زمان (علیه السلام ) در حالى كه طفلى گندمگون ، پیچیده موى ، گشاده دندان مانند پاره ماه بود از حجره بیرون آمد و رداى جعفر را كشید و او را از آن مكان دور كرد و بر پدر بزرگوارش نماز خواند، و آن حضرت را نزد قبر پدر بزرگوارش حضرت هادى (علیه السلام ) دفن نمودند(182).
جعفر این واقعه را براى معتمد نقل كرد. همه جار را در جستجوى حضرت گشتند، ولى اثرى از آن حضرت ندیدند.
در سال شهادت امام عسكرى (علیه السلام ) - سال 260 ه‍ محدث جلیل جناب فضل بن شاذان نیشابورى از دنیا رحلت فرمود: او صاحب 180 تاءلیف است و امام عسكرى (علیه السلام ) سه بار بر او رحمت فرستاده اند(183 ).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.