جامعه‌ پرستاری‌ منتظر دیکته شدن سرفصل‌های آموزشی‌ نماند

مدا‌ح گفت: نباید‌ در جامعه‌ پرستاری‌ منتظر باشیم‌ که سرفصل‌های آموزشی‌ به ما دیکته شود‌ بلکه‌ باید‌ تبحر‌، دانش و عملکرد‌ الگوسازی‌ پرستاران را طراحی کنیم‌.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.