جای خالی ایران در بازار صنعت نگهداری و تعمیر هواپیما در منطقه

مراکز نگهداری و تعمیر احداث هواپیماها، چک‌های نوع A، B، C انجام می‌دهند و جای ایران در بازار صنعت نگهداری و تعمیر دنیا و بازار‌های منطقه‌ای در سطح بین المللی با توجه به پتانسیل‌های بالا خالی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.