جندی شاپور در کانون توجه جهانی

مدیر پایگاه جندی شاپور وایوان کرخه گفت: همت باستان شناسان ایرانی برای نخستین بار جندی شاپور در کانون توجه جهانی قرار گرفته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.