حبّ علـــــــــــــی

جانم #امیرالمؤمنین


گفتم که خدایا #برکاتی بفرست


گفتا که تو اوّل #حسناتی بفرست


گفتم حسنات من بوَد حبّ #علـــــــــــــی


گفتا به جمالش #صلواتی بفرست...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.