دیوان عدالت خروج پرسپولیس و استقلال از فهرست واگذاری به بخش خصوصی را رد کرد

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از مصوبه هیأت دولت مبنی بر خروج پرسپولیس و استقلال از فهرست واگذاری به بخش خصوصی را رد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.