راه اصلی مبارزه با مواد مخدر ، آموزش و آگاه سازی خانواده هاست

تا زمانی که مقابله با بحران مواد مخدر نگاهی انتظامی،قهری و سلبی باشدشاهد نتایج مثبتی نخواهیم بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.