سازمان تامین اجتماعی برای احداث بیمارستان در مناطق کارگرنشین ورود کند

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر ضرورت تمرکز امکانات بهداشتی و درمانی در حاشیه تهران گفت: تامین اجتماعی برای احداث بیمارستان در مناطق کارگرنشین ورود کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.