شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معناست که شما تصمیم گرفتید فراتر از هر آنچه کامل نیست را ببینید.

ری کراک مک دونالدپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.