شرکای عبری – عربی- غربی و واقعیت تلخی به نام یمن

نزدیک به سال است که از شروع جنگ عربستان سعودی علیه یمن می گذرد، جنگی میان فقیرترین کشور منظقه و ثروتمندترین کشور غرب آسیا.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.