طنز: مسکن اجتماعی دولت روحانی هیچ آسیبی در زلزله ندید

طنز:
مسکن اجتماعی ساخت دولت یازدهم و دوازدهم و بدست جناب آخوندی وزیر مسکن و شهر سازی در زلزله غرب کشور هیچگونه آسیبی ندید ما از همینجا از  دولت جناب روحانی و شخص وزیر مسکن و شهرسازی جناب آخوندی  بابت ساخت بناهایی که در زلزله هایی با قدرت ده برابر قدرت زلزله ای که در سرپل ذهاب آمد مقاوم است و هیچگونه آسیبی نمی بیند تشکر می کنیم و از همه دولتهای بعد از این دولت می خواهیم به مانند این دولت  مسکنهایی با این استقامت برای همه مردم ایران بسازند هر چند بواسطه زحمتی که این دولت می کشد عنقریب کل ساختمانهای مردم تبدیل به این مسکنها خواهد شد و دیگر هیچ بلایای طبیعی قادر نخواهد بود این مسکنها را خراب و یا نابود کند .علی برکت الله.
مسکن اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.