عزم جدی جهاد کشاورزی برای کوتاه کردن دست سودجویان از اراضی کشاورزی

در راستای اجرای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از حقوق مردم بیش از سه هزار متر مربعاز اراضی کشاورزی استان رفع تصرف شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.