لزوم ایجادانگیزه برای سوادآموزی

رئیس اداره سوادآموزی دزفول گفت:باید با تشویق و ترغیب روستائیان و بزرگسالان و برانگیختن احساس نیاز به سواد برای آنها ایجاد انگیزه کرد تا به سمت سواداموزی روی آورند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.