نزدیکترین حالت بندگان به خدا چه زمانی است؟

حدیث امام صادق(ع) درباره نزدیکترین حالت بندگان به خدا را در اینجا بخوانید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.