نَفَـــسِ بی اثــر


#خدا_کند_کسی_تحبس_الدعا_نشود


این #تحبِــسُ الدُّعا شدن از مرگــ بدتر است


فــکری برای این #نَفَـــسِ بی اثــر کنیــد


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.