واکاوی مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی مالزی

مالزی که در حدود چهار دهه گذشته در قالب کشورهای فقیر قابل تعریف بود، امروز به چنان شکوفایی نائل شده که برخی آن را در زُمره کشورهای توسعه یافته قرار می‌دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.