وضعیت امنیتی افغانستان نگران کننده است سران حکومت توجه داشته باشند

معاون دوم مجلس افغانستان با انتقاد از عملکرد نیروهای امنیتی گفت: وضعیت امنیتی افغانستان نگران کننده است و باید سران حکومت در این قسمت توجه ویژه داشته باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.