وقتی دل ِ یکی شکسته چکار باید کرد ..؟؟

لعنتی نفس بریدم

بس که دنبالت دویدم

تو فروختی منو .. اما

عشقتو به جون خریدم


ای خدا دلم گرفته

رنگ ِ آسایش ِ من کو

صادقانه عشق و چیدم

عاشقش بودم ولی او ؟؟


اینکه له کردی دلم بود

لعنتی مگه چی کم بود ؟

سخته اعترافش اما

عشق ِ من رفیق غم بود


مرد روزگار نبودی

به خدا تو یار نبودی

زخمی کردی منو اما

حتی قد ِ خار نبودیپ . ن :  " لینک به گندم بانو "

           " امیدوارم که آرامش بیاد توی دلش "


پ . ن : " تنها کاری که در توان داشتم

             وقتی فهمیدم دلش شکسته "


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.