ویرانه ترینم…

توصیف قشنگیست در این عالم هستیتو عرش برینی و من از فرش زمینمآواره نه! در حسرت دیدار تو بی شکویرانه ی ویرانه ی ویرانه ترینم…


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.