پتانسیل های استان یزد در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مؤلفه های هویتی خطه کویر

در جلوگیری از مرمت های غیرمجاز، تخریب و تغییرکاربری، حفاری به قصد تحصیل اشیاء تاریخی، تجاوز به حریم بناهای تاریخی حمایت دستگاه قضایی را می طلبد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.