چرا امام خمینی فرزندش را تهدید کرد؟!

با رفتن نجار امام با صدای بلند گفت که حاج‌شیخ، من با تو و مصطفی تا لب جهنم می‌آیم، دیگر داخل جهنم نمی‌خواهم بشوم!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.