چرا حال بنگاه های تولیدی بد شد؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند خروج سرمایه ازبخش های مولد و نداشتن سیاست مشخصی برای و حفظ سرمایه گذار باعث شده است که به مرور زمان بنگاه های تولیدی کشور از فضای اقتصادی جدا شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.