کمربندی که مجبورتان می کند به اندازه بخورید /مدیریت وزن با یک کمربند

وقتی فناوری مدرن به سراغ وزن شما هم برود نتیجه اش اختراع کمربندی هوشمند برای ردیابی و گزارش سلامت شما خواهد شد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.