‍راه اندازی سامانه نرم افزاری مرکز پایش مراقبتهای درمانی در مازندران

سامانه نرم افزاری مرکز پایش مراقبتهای درمانی در بیمارستانهای مازندران راه اندازی شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.