اصفهان بدون زاینده رود مانند لندن بدون ‘تیمز’ است

استاد مدیریت منابع آب دانشگاه سلطنتی لندن گفت: همانطور که لندن بدون رودخانه 'تیمز' معنا ندارد، اصفهان هم بدون زاینده رود بی معناست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.