دانلود آهنگ جدید محسن ملایی به نام جهنم

دانلود آهنگ جدید محسن ملایی به نام جهنم

دانلود با دو کیفیت 128 و 320

Download New Music by Mohsen Mollaee Jahannam

دانلود آهنگ جدید محسن ملایی به نام جهنم

tapmusic.ir

مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی

مفهوم و تعریف مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی ،‌یعنی اگر بخش از «مدیریت» و فرآیند آن كه هستند بر ویح الهی و منابع اسلامی باشد كه وجه تمایز آن با دیگر مدیریت ها را می توان در مواذد ذیل دانست:

1-    مبتنی بر وحی الهی است.

2-     در آن از استثمار و استعمار و یا بهره كشی انسان از انسان خبری نیست.

3-     مبتنی بر ارزشهای متعالی ،‌مطلق و ثابتی است.

4-     بر پایه تعالی ،‌كرامت و شرافت انسانی استوار است.

و تعبیر «مدیریت اسلامی» حاكی از این است كه «مدیریت » می تواند دارای صفت «اسلامی » و یا «غیر اسلامی» باشد كه ارتباط بین مباحث مدیریت و اسلام را منعكس می نماید.

                                          موضوع: مدیریت اسلامی

این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

فهرست مطالب

مفهوم و تعریف مدیریت اسلامی   ۱

سرچشمه مشروعیت مدیریت اسلامی:   ۲

وظایف مدیریت (فرایند مدیریت )   ۲

تصمیم گیری:   ۴

تعریف تصمیم گیری:   ۴

اهمیت تصمیم گیری:   ۴

مبانی تصمیم گیری در مدیریت اسلامی :   ۶

آثار و فواید دوراندیشی و عاقبت نگری:   ۹

با چه کسانی باید مشورت کرد ؟ ( ویژگی مشاور )   ۱۱

با چه کسانی نباید مشورت کرد ؟   ۱۲

مزایای مشورت در تصمیم گیری :   ۱۲

توکل از دیدگاه عرفا :   ۱۴

امر بر توکل :   ۱۵

توکل وعلل و اسباب ظاهری :   ۱۶

توکل چگونه مدیر مسلمان را یاری می دهد ؟   ۱۷

چرا باید توکل کرد ؟   ۱۸

توکل در آیات و روایات :   ۱۹

اقسام شورا در اسلام :   ۲۶

علل و اسباب ضعفهای تصمیم گیری :   ۲۹

احتیاط بیش از حد :   ۳۲

تصمیم گیری گروهی :   ۳۲

مزایای تصمیم گیری گروهی   ۳۳

معایب و ضعفهای تصمیم گیری گروهی :   ۳۴

رابطه مدیریت با اسلام:

بطور كلی مهمترین ارتباطی كه میان علوم (بویژه علوم كاربردی) و ادیان (بویژه اسلام) وجود دارد و طبعاً در مورد مدیریت هم صدق می كند ،‌رابطه جهان بینی اسلامی و رابطه نظام ارزشی اسلام با علوم انسانی است كه رابطه اول از راه تأثیر نظریات اسلامی پیرامون هستی شناسی و انسان شناسی بعنوان اصول موضوعه در علوم انسانی و از جمله مدیریت تجلی می كند و رابطه دوم از راه تأثیر ارزشهای اسلامی در تعیین اهداف و خط مشی ها و روشهای علمی ظاهر می شود( )

سرچشمه مشروعیت مدیریت اسلامی:

مدیریت ارتباط تنگاتنگی با جهان بینی اسلامی دارد و براساس توحید ،‌مجموعه جهان هستی یك واحد بیش نیست كه از سوی خدای واحد به وجود آمده.

واژه «رَب » كه ما انسانها روزی ده مرتبه به كار می بریم به معنی «سرپرست» مدیر و مدبر هست ؛ براساس این تفكر ،‌تمام مدیریتها به «مدیریت خداوند» باز می گردد و شاخه هایی از آن هستند،‌همانطوری كه تمام مالكیتها از او سرچشمه می گیرد و مالك تمام هستی اوست . به ما آزادی ،‌اراده ، لیاقت ،‌مالكیت و مدیریت در محیط زندگی خودمان بخشیده است، او ما را به عنوان نماینده و جانشین (خلیفه ا… ) در زمین برگزیده و شایستگی های لازم را برای این «نمایندگی» به ما عنایت فرموده است.

وظایف مدیریت (فرایند مدیریت )

امروزه یكی از مهمترین فعالیتهای زندگی اجتماعی انسان «مدیریت» است ،‌در زمان حاضر تنها به كمك این فعالیت «مدیریت» است كه مأموریتها و اهداف سازمانهای اجتماعی با توجه به امكانات و منابعی كه در اختیار هست تحقق می یابد، 

دانلود کامل مدیریت اسلامی

اصل عدم مداخله حقوق بشر

اصل عدم مداخله حقوق بشر

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

                                      موضوع: اصل عدم مداخله

این فایل یا فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

صلاحیت داخلی 

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی 

عدم مداخله در مفهوم کلی 

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)(21)

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:

 اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

قضیه نیکاراگوئه (1986)        

اصل عدم مداخله

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد  (56)

مفاهیم و اصول سازی 

سه نسل حقوق 

افراد بومی/ جمعیت  

اصول سازی 

عملکردهاوروئیه‌های‌ارگانهای‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمایت(75)

قطعنامه 1235 (1967)(78)

قطعنامه 1503 (1970)(93)

اجرا ـ رهیافت موضوعی

نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی(107)

نقش مجمع عمومی (115)

نهادهای مبتنی بر معاهدات

حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی(137)

تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای(146)

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE، 1975)(153)

اصول کلی ـ حاکمیت، مسئولیت پذیری

نتیجه‌گیری 

محدودیت‌های آینده 

برای دولت‌ها چه چیزی باقی می‌ماند؟

یادداشت‌ها

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی 

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)  و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است. 

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4) 

دانلود کامل اصل عدم مداخله حقوق بشر

دانلود آهنگ باز برگرد با صدای مسیح و آرش AP

دانلود آهنگ باز برگرد با صدای مسیح و آرش AP با لینک مستقیم و کیفیت بالا

ترانه : دکتر افشین یداللهی , موزیک : مهرداد نصرتی , تنظیم : ایمان حجت

| دانلود آهنگ با کیفیت 320 و 128 |

دانلود آهنگ باز برگرد با صدای مسیح و آرش AP

The post دانلود آهنگ باز برگرد با صدای مسیح و آرش AP appeared first on تک ملودی.

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی به نام باز برگرد

دانلود آهنگ باز برگرد از مسیح و آرش ای پی با لینک مستقیم

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی به نام باز برگرد از رسانه سخاموزیک

Download Ahange Jadid Masih And Arash AP – Baz Bargard

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی به نام باز برگرد (sakhamusic.ir)747dfd8501c231ee4d21265b806f9114bsakhamusic.ir 355x355

دانلود آهنگ باز برگرد با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه پخش آنلاین

متن آهنگ باز برگرد مسیح و آرش ای پی

از این روزای تو خالی

با این فصل های تکراری

زمستونش برام مونده

استخونمو لرزونده

رفت گذشت روزای خوب

از تو برام یه سایه موند

تنها موندم بی سایه بون

باز برگرد مثل باد

همه برگا برقصن دورت

باز برگرد تا این لحظه ها تو رو از یادم نبرده

تو رو از یادم نبرده

باز برگرد مثل باد

همه برگا برقصن دورت

باز برگرد تا این لحظه ها تو رو از یادم نبرده

بازم با این سکوت برام هیچی نموند

جط خیال تو که دریاست

میده بازم حس پرواز

باز برگرد مثل باد

همه برگا برقصن دورت

باز برگرد تا این لحظه ها تو رو از یادم نبرده

باز برگرد مثل باد

همه برگا برقصن دورت

باز برگرد تا این لحظه ها تو رو از یادم نبرده

باز برگرد مثل باد

همه برگا برقصن دورت

باز برگرد تا این لحظه ها تو رو از یادم نبرده

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای مسیح و آرش ای پی بنام باز برگرد با لینک مستقیم و دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰

آهنگ باز برگرد از مسیح و آرش ای پی

دانلود بهترین آهنگ ها و موزیک ویدئو ها از رسانه سخاموزیک با لینک مستقیم و بهترین کیفیت

لطفا در صورت مشاهده مشکل در لینک دانلود از طریق فرم نظرات به ما گزارش کنید.

دانلود آهنگ جدید حامد همایون بنام شیدایی

دانلود آهنگ جدید حامد همایون بنام شیدایی

امروز آهنگ جدید حامد همایون بنام شیدایی همراه با متن آهنگ و بهترین کیفیت ممکن در ادامه مطلب …

Download New Music By Hamed Homayoun Called Sheydaei Exclusive On BehMelody

اینبار آهنگ جدید حامد همایون بنام شیدایی از رسانه مجاز به ملودی با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸

به همراه متن آهنگ شیدایی را با صدای حامد همایون و همچنین پخش آنلاین آهنگ دانلود خواهید کرد …

حامد هومایون

متن آهنگ جدید حامد همایون بنام شیدایی

ای جان قلب منه آشفته دلداده مرنجان ای جان
دستی بزن و گردش تقدیر بگردان ای جان
ردی خبری پیک امیدی بفرستد تا کور شود چشمای تاریک حسودان
درلبر و جان جان جان جان جان جان
مطربا وای وای وای وای وای وای
پای من هی هی هی هی هی هی
کوی من‌های‌های‌های‌های‌های‌های
آهنگ جدید حامد همایون بنام شیدایی
یا رب به سمت من یارم روانه کن صبرم به سر رسیده
با بگو بگو از راز قلب او رنگ از رخم پریده
وای از شبی که بی یادش سحر شود هرگز چنین نباشد
با تار گیسویش دامی‌به وسعتم بر قامتم تنیده
درلبر و جان جان جان جان جان جان
مطربا وای وای وای وای وای وای
پای من هی هی هی هی هی هی
کوی من‌های‌های‌های‌های‌های‌های
ای جان قلب منه آشفته مرنجان ای جان
دستی بزن و گردش تقدیر بگردان ای جان
ردی خبری پیک امیدی بفرستد تا کور شود چشمای تاریک حسودان
درلبر و جان جان جان جان جان جان
مطربا وای وای وای وای وای وای
پای من هی هی هی هی هی هی
کوی من‌های‌های‌های‌های‌های‌های
درلبر و جان جان جان جان جان جان
مطربا وای وای وای وای وای وای
پای من هی هی هی هی هی هی
کوی من‌های‌های‌های‌های‌های‌های

متن ترانه ، تکست ، شعر و دانلود آهنگ جدید حامد همایون شیدایی

دانلود آهنگ جدید شیدایی از حامد همایون

دانلود آهنگ جدید حامد همایون بنام شیدایی اولین بار در دانلود آهنگ جدید نوشته شده است.

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی به نام باز برگرد بالا

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی به نام باز برگرد بالا

دانلود با دو کیفیت 128 و 320

Download New Music by Masih andamp; Arash AP Baz Bargard

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی به نام باز برگرد  بالا

tapmusic.ir

دانلود آهنگ جدید مهدی ارجمند به نام یالان

دانلود آهنگ جدید مهدی ارجمند به نام یالان

دانلود با دو کیفیت 128 و 320

Download New Music by Mahdi Arjmand Yalan

دانلود آهنگ جدید مهدی ارجمند به نام یالان

tapmusic.ir