دانلود آهنگ فرانسوی با ترجمه فارسی

دانلود مجموعه ای از 10 آهنگ زیبای فرانسوی 

با ترجمه فارسی و متن آهنگ

دانلود آهنگ فرانسوی

دانلود 10 ها آهنگ فرانسوی زیبا با ترجمه فارسی و متن آهنگ از سایت دوست داران زبان فرانسه، آهنگ های فرانسوی زیبا و شنیدنی از سلن دیون، دالیدا، جو دسین و دیگر خواننده های معروف. بدون شک گوش کردن به آهنگ فرانسوی یکی از راه های تقویت زبان فرانسه است و بسیاری گوش کردن به آهنگهای زیبای فرانسوی را یکی از دلایل پیشرفت خود در یادگیری زبان فرانسه معرفی می کنند. آهنگ ها بدلیل در برداشتن لغات و اصطلاحات روزمره، راه بسیار مناسبی برای تقویت واژگان و لغات می باشند.این لغات و اصطلاحات عموما محاوره ای هستند که این ویژگی نیز باعث اهمیت داشتن آهنگ فرانسوی در یادگیری زبان فرانسه می شود. نکته دیگری که حایز اهمیت است این است که با گوش فرا دادن به آهنگ ها علاوه بر یادگیری لغات و اصطلاحات بسیار، نحوه تلفظ آنها را نیز می توان آموخت. بنابراین گوش کردن به آهنگ فرانسوی می تواند تمرینی برای تلفظ لغات و اصطلاحات فرانسوی بصورت صحیح باشد. ریتمیک و آهنگین بودن موسیقی باعث می شود که اصطلاحات و لغات بسیار آسان و سریعتر بخاطر سپرده شوند و همچنین دیرتر از یاد بروند. انتخاب آهنگ وموسیقی نیز بسیار مهم است. برای زبان آموزان، بخصوص در سطح های مبتدی، آهنگ هایی مناسب هستند که لغات و اصطلاحات دشواری نداشته باشند و سرعت آنها نیز بسیار بالا نباشد. در اختیار داشتن آهنگ های فرانسوی با متن نیز بسیار می تواند به فرآیند یادگیری کمک کند.
به همین منظور سایت دوست داران زبان فرانسه قصد دارد مجموعه های 10 تایی از آهنگ های زیبای فرانسوی را گلچین کرده و آنها را با متن آهنگ و ترجمه فارسی را در اختیار علاقه مندان به زبان فرانسه و آهنگ های فرانسوی قرار دهد. این  آهنگ ها از آهنگ های معروف فرانسوی انتخاب میشوند و سعی داریم که از نظر سختی، سطح آنها آسان و متوسط باشد. امیدواریم علاقه مندان از این آهنگ ها لذت ببرند.

دانلود 10 آهنگ فرانسوی با ترجمه فارسی و متن آهنگ - مجموعه شماره 1 


(اجرای فایل نمونه (صوتی
حجم فایل فشرده: 35.50 مگابایت

دانلود 10 آهنگ فرانسوی با ترجمه فارسی و متن آهنگ - مجموعه شماره 2 
(اجرای فایل نمونه (صوتی
حجم فایل فشرده: 31.18 مگابایت

دانلود آهنگ فرانسوی با متن و ترجمه

دانلود 10 آهنگ فرانسوی فوق العاده زیبا با ترجمه فارسی 


دانلود آهنگ فرانسوی
دانلود آهنگ فرانسوی فوق العاده زیبا با ترجمه فارسی و متن آهنگ از سایت دوست داران زبان فرانسه:

گوش کردن به آهنگ فرانسوی یکی از راه های تقویت زبان فرانسه است. آهنگ فرانسوی بدلیل در برداشتن لغات و اصطلاحات روزمره، راه بسیار مناسبی برای تقویت واژگان و لغات محاوره ای می باشند. نکته دیگر این که با گوش کردن به آهنگ فرانسوی با ترجمه علاوه بر یادگیری لغات و اصطلاحات بسیار، نحوه تلفظ صحیح آنها را نیز می توان آموخت. ریتمیک و آهنگین بودن موسیقی باعث می شود که اصطلاحات و لغات بسیار آسان و سریعتر بخاطر سپرده شوند و همچنین دیرتر از یاد بروند. انتخاب آهنگ و موسیقی نیز بسیار مهم است. برای زبان آموزان، بخصوص در سطح های مبتدی، آهنگ هایی مناسب هستند که لغات و اصطلاحات دشواری نداشته باشند و سرعت آنها نیز بسیار بالا نباشد. در اختیار داشتن آهنگ فرانسوی با متن و ترجمه نیز بسیار می تواند به یادگیری کمک کند.
سایت دوست داران زبان فرانسه، آهنگ های فرانسوی زیبا را بصورت گلچین به همراه متن و ترجمه گردآوری کرده و آنها را با هزینه اندکی (صرفا هزینه ترجمه) در اختیار دوست داران آهنگ فرانسوی و علاقه مندان به یادگیری زبان فرانسه قرار داده است. آهنگ های منتخب از خواننده های معروف فرانسه زبان انتخاب شده اند و  از نظر سختی، سطح آنها آسان و متوسط می باشد. امید است علاقه مندان از دانلود آهنگ فرانسوی و شنیدن این آهنگ ها لذت ببرند.

دانلود آهنگ های فرانسوی با ترجمه - مجموعه شماره 1
                       
شماره نام خواننده حجم فایل اجرا
3.1 MB
2.7 MB
2.7 MB
3.7 MB
3.1 MB
3.7 MB
3.7 MB
3.6 MB
3.2 MB
3.7 MB

 
حجم فایل فشرده : 35 MB   قیمت مجموعه : 2000 تومان  
امکان ایجاد کلید پرداخت تنها در دامنه درگاه [ lefrancais.ir ] مقدور می باشد !
امکان ایجاد کلید پرداخت تنها در دامنه درگاه [ lefrancais.ir ] مقدور می باشد !
 
       
توضیح : قیمت صرفا برای ترجمه متن آهنگ ها می باشد.      


دانلود آهنگ های فرانسوی با ترجمه - مجموعه شماره 2
                       
شماره نام خواننده حجم فایل اجرا
4.0 MB
2.9 MB
3.7 MB
3.8 MB
2.5 MB
3.0 MB
2.7 MB
3.3 MB
3.3 MB
2.6 MB

 
حجم فایل فشرده : 31 MB   قیمت مجموعه : 2000 تومان  
امکان ایجاد کلید پرداخت تنها در دامنه درگاه [ lefrancais.ir ] مقدور می باشد !
امکان ایجاد کلید پرداخت تنها در دامنه درگاه [ lefrancais.ir ] مقدور می باشد !
 
       
توضیح : قیمت صرفا برای ترجمه متن آهنگ ها می باشد.      
 

دانلود آهنگ فرانسوی با ترجمه فارسی

دانلود مجموعه ای از 10 آهنگ زیبای فرانسوی 

با ترجمه فارسی و متن آهنگ

دانلود آهنگ فرانسوی

دانلود 10 ها آهنگ فرانسوی زیبا با ترجمه فارسی و متن آهنگ از سایت دوست داران زبان فرانسه، آهنگ های فرانسوی زیبا و شنیدنی از سلن دیون، دالیدا، جو دسین و دیگر خواننده های معروف. بدون شک گوش کردن به آهنگ فرانسوی یکی از راه های تقویت زبان فرانسه است و بسیاری گوش کردن به آهنگهای زیبای فرانسوی را یکی از دلایل پیشرفت خود در یادگیری زبان فرانسه معرفی می کنند. آهنگ ها بدلیل در برداشتن لغات و اصطلاحات روزمره، راه بسیار مناسبی برای تقویت واژگان و لغات می باشند.این لغات و اصطلاحات عموما محاوره ای هستند که این ویژگی نیز باعث اهمیت داشتن آهنگ فرانسوی در یادگیری زبان فرانسه می شود. نکته دیگری که حایز اهمیت است این است که با گوش فرا دادن به آهنگ ها علاوه بر یادگیری لغات و اصطلاحات بسیار، نحوه تلفظ آنها را نیز می توان آموخت. بنابراین گوش کردن به آهنگ فرانسوی می تواند تمرینی برای تلفظ لغات و اصطلاحات فرانسوی بصورت صحیح باشد. ریتمیک و آهنگین بودن موسیقی باعث می شود که اصطلاحات و لغات بسیار آسان و سریعتر بخاطر سپرده شوند و همچنین دیرتر از یاد بروند. انتخاب آهنگ وموسیقی نیز بسیار مهم است. برای زبان آموزان، بخصوص در سطح های مبتدی، آهنگ هایی مناسب هستند که لغات و اصطلاحات دشواری نداشته باشند و سرعت آنها نیز بسیار بالا نباشد. در اختیار داشتن آهنگ های فرانسوی با متن نیز بسیار می تواند به فرآیند یادگیری کمک کند.
به همین منظور سایت دوست داران زبان فرانسه قصد دارد مجموعه های 10 تایی از آهنگ های زیبای فرانسوی را گلچین کرده و آنها را با متن آهنگ و ترجمه فارسی را در اختیار علاقه مندان به زبان فرانسه و آهنگ های فرانسوی قرار دهد. این  آهنگ ها از آهنگ های معروف فرانسوی انتخاب میشوند و سعی داریم که از نظر سختی، سطح آنها آسان و متوسط باشد. امیدواریم علاقه مندان از این آهنگ ها لذت ببرند.

دانلود 10 آهنگ فرانسوی با ترجمه فارسی و متن آهنگ - مجموعه شماره 1


(اجرای فایل نمونه (صوتی


قیمت ترجمه آهنگ ها: 1500 تومان
حجم فایل فشرده: 35.50 مگابایت

دانلود 10 آهنگ فرانسوی با ترجمه فارسی و متن آهنگ - مجموعه شماره 2
(اجرای فایل نمونه (صوتی


قیمت ترجمه آهنگ ها: 1500 تومان
حجم فایل فشرده: 31.18 مگابایت

دانلود آهنگ Harika Avci – Mavi Siyah

دو آهنگ جدید و بسیار زیبای Harika Avci به نام Mavi Siyah …

دانلود با لینک مستقیم : کیفیت ۳۲۰ MP3

 Harika Avci – Celiski

 Harika Avci – Mavi Siyah

دانلود با لینک مستقیم : کیفیت ۱۲۸ MP3

Harika Avci – Celiski

Harika Avci – Mavi Siyah

The post دانلود آهنگ Harika Avci – Mavi Siyah appeared first on تک ترانه TAKTARANEH.

دانلود آهنگ فدای تو از امیرعلی زمانیان با لینک مستقیم

دانلود آهنگ فدای تو از امیرعلی زمانیان با لینک مستقیم

دانلود آهنگ جدید امیرعلی زمانیان به نام فدای تو از رسانه سخاموزیک

Download New Music By Amir Ali Zamanian Called Fadaye To

بزودی از رسانه سخاموزیک

دانلود آهنگ امیرعلی زمانیان به نام فدای تو

دانلود آهنگ فدای تو با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه پخش آنلاین

متن آهنگ امیرعلی زمانیان فدای تو

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای امیرعلی زمانیان بنام فدای تو با لینک مستقیم و دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰

آهنگ فدای تو از امیرعلی زمانیان

دانلود بهترین آهنگ ها و موزیک ویدئو ها از رسانه سخاموزیک با لینک مستقیم و بهترین کیفیت

لطفا در صورت مشاهده مشکل در لینک دانلود از طریق فرم نظرات به ما گزارش کنید.

دانلود آهنگ جدید مهدی غلامی به نام نگو آسون خداحافظ

دانلود آهنگ جدید مهدی غلامی به نام نگو آسون خداحافظ

دانلود با دو کیفیت 128 و 320

Download New Song by Mehdi Gholami Called Nagoo Asoon Khodahafez

دانلود آهنگ مهدی غلامی به نام نگو آسون خداحافظ

tapmusic.ir

دانلود آهنگ جدید نوید علاسوند به نام دیر به خودت میای

دانلود آهنگ جدید نوید علاسوند به نام دیر به خودت میای

دانلود با دو کیفیت 128 و 320

Download New Song by Navid Alasvand Called Dir Be Khodet Miay

دانلود آهنگ نوید علاسوند به نام دیر به خودت میای

tapmusic.ir

دانلود آهنگ امیرعلی زمانیان به نام فدای تو

دانلود آهنگ جدید امیرعلی زمانیان به نام فدای تو

Download New MusicFadaye To” Of Amir Ali Zamanian

برای دانلود آهنگ با دو کیفیت متفاوت به ادامه مطلب مراجعه کنید …

بزودی از نوین موزیک

دانلود آهنگ امیرعلی زمانیان به نام فدای تو

نوشته دانلود آهنگ امیرعلی زمانیان به نام فدای تو اولین بار در پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید طپش – سامان جلیلی

دانلود آهنگ جدید  سامان جلیلی به نام طپش

 طپش - سامان جلیلی

دانلود آهنگ جدید به جون تو قسم – کوروش صنعتی

دانلود آهنگ جدید کوروش صنعتی به نام به جون تو قسم 

 به جون تو قسم - کوروش صنعتی