«حکمتیار» دولت افغانستان را به لغو تفاهم نامه صلح تهدید کرد

متعاقب آزاد نشدن ۱۳ عضو ارشد حزب اسلامی حکمتیار توسط دولت کابل، این حزب دولت افغانستان را به لغو تفاهم نامه صلح در صورت عدم آزادی این افراد تهدید کرد.

سیگار: آمریکا بزرگترین سهامدار در افغانستان است

گزارش سیگار در افغانستان، نشان می‌دهد که در ماه آوریل، مشاور نخست‌وزیر پاکستان در امور سیاست خارجی آشکارا خواستار مشارکت آمریکا در مذاکرات تحت پشتیبانی روسیه شده و اعلام کرده که آمریکا بزرگترین سهامدار در افغانستان است.