حال و روزم خوب نیست

‌از تبارخستگانم ...

 حال و روزم خوب نیست


بیقرارت میشوم

بگو کجایی مهدی جان


تابه کی صبرو صبوری...

تا چه وقتی انتظار


من دلی اشفته دارم....

نام من ایوب نیست!!


اللهم عجل لولیک الفرج